Bevezetés a geometriába olvasókurzus, matematikatanári szak

ELTE TTK, 2023. tavaszi félév

Oktató: Moussong Gábor


A Bevezetés a geometriába tantárgy összefoglalja és rendszerezi a szokásos középiskolai szintű geometriai ismereteket, és néhány témakörben (pl. konvexitás, szerkesztések, sokszögek és poliéderek) ki is bővíti azokat. A tantárgy elsődleges célja a feladatmegoldó rutin kialakítása a szokásos iskolai témakörökhöz tartozó jellegzetes feladattípusokon keresztül.

A tanulmányaikat 2021-ben vagy korábban elkezdett hallgatók számára ez a tantárgy előadás és gyakorlat formájában volt meghirdetve, a 2022-től felvettek számára viszont már csak gyakorlat tartozik hozzá. Azok a 2022-nél korábban felvett hallgatók, akik a 2022. őszi szemeszterig bezárólag ennek a tantárgynak a követelményeit nem teljesítették, 2023-tól kezdve az előadás helyett az azt helyettesítő olvasókurzust vehetik fel.

A Bevezetés a geometriába olvasókurzus csak a Bevezetés a geometriába gyakorlat egyidejű teljesítése mellett végezhető el.

Irodalom (tankönyv, jegyzet és ajánlott olvasmány):

A tananyagot önállóan kell feldolgozni és megtanulni. A hetenkénti ütemezés itt olvasható.

Konzultáció

A félév során igény szerint (személyesen vagy online) heti rendszerességgel konzultációkat tartok. A jelenléti konzultáció időpontja és helyszíne: kedd 10-11, Déli épület, 4-721; az online konzultáció a kurzus Teams-felületén történik alkalmanként egyeztetendő időpontban. A konzultációra az igényt kérem legkésőbb az előző napon emailben jelezni (gabor.moussong@ttk.elte.hu).

Kollokvium

Az olvasókurzus anyagának számonkérése szóbeli vizsgáztatás formájában történik a tananyagból véletlenszerűen sorsolt vizsgakérdések alapján. A vizsga nem feladatmegoldásból áll, hanem a megértést, az összefüggések felismerését és átlátását kipuhatoló beszélgetésből.

A Bevezetés a geometriába tantárgyból a végső érdemjegy a kollokvium alkalmával születik meg a gyakorlatról hozott érdemjegy és a kollokviumi teljesítmény beszámításával.