Geometriai transzformációk, matematikatanári szak

ELTE TTK, 2023, tavaszi félév

Előadó: Moussong Gábor


Az előadás

A Geometriai transzformációk tantárgy szigorú matematikai alapokra helyezi és feldolgozza a középiskolából ismert transzformációk (egybevágóság, hasonlóság) fogalmát, valamint további, az alkalmazások szempontjából fontos transzformációtípusokat (affinitás, inverzió) vezet be. Tárgyalja az elemi terület-, kerület-, térfogat- és felszínfogalom szabatos bevezetését.

Az előadások célja az anyag megértésének elősegítése.

Ajánlott irodalom:A gyakorlat

A gyakorlat három csoportban folyik. Egyrészt a geometriai feladatmegoldó rutin fejlesztését, továbbá az elméleti anyag megértését és begyakorlását szolgálja feladatok megoldásán keresztül. A gyakorlaton az előadás addigi anyagából felkészülve kell megjelenni, és a gyakorlatokon hétről hétre feladott házi feladatokat otthon meg kell oldani. A gyakorlatokon legfeljebb három hiányzás lehetséges; ennél több mulasztás esetén a tantárgyból kredit nem adható.

Ajánlott irodalom:


Számonkérés

A kredit megszerzéséhez egyrészt a gyakorlat teljesítése, másrészt a kollokvium sikeres letétele szükséges.


Konzultáció

A vizsgaidőszakban heti rendszerességgel konzultációkat tartok; a pontos dátumokat és a helyszínt később rögzítjük.

Ettől függetlenül is, külön kérésre, előzetes időpontegyeztetés után kész vagyok a tananyagról konzultációt tartani; az egyeztetést célszerű email (gabor.moussong@ttk.elte.hu) útján lebonyolítani. Egyszerű és rövid kérdésekre szívesen válaszolok akár emailben is.